English
Bulgarian
Home2021-05-11T09:57:02+00:00

Latest news

ЧЕСТИТ ДЕН НА ЗЕМЯТА!

April 22nd, 2020|

  “Едва когато бъде отсечено последното дърво, когато бъде отровена последната река, когато бъде уловена последната риба – едва тогава ще разберем, че парите не се ядат”. Нека не го допускаме! ЧЕСТИТ ДЕН НА ЗЕМЯТА, [...]

21 НЕПРАВИТЕЛСТВЕНИ ОРГАНИЗАЦИИ ОТ ЦЯЛА ЕВРОПА ИСКАТ ЗАБРАНА ЗА СОНДИРАНЕ В МОРЕТО

April 21st, 2020|

  "Приятели на Черно море" е единствената българска организация, подкрепила кампанията   Десет години след експлозията на 20 април 2010 година, довела до най-големия нефтен разлив в човешката история, европейската фондация Surfrider и 21 неправителствени организации [...]

„ПРИЯТЕЛИ НА ЧЕРНО МОРЕ“ С ГОДИШНА НАГРАДА ЗА„СЪЗДАВАНЕ НА ДОБЪР ИМИДЖ НА БЪЛГАРИЯ“

September 13th, 2019|

 Наградата бе връчена на официална церемония по повод Световния ден на туризма     Сдружението с нестопанска цел „Приятели на Черно море“ бе удостоено с годишната награда за „Създаване на добър имидж на България“ по [...]

ИНФОРМАЦИЯ ЗА СКЛЮЧЕН АДМИНИСТРАТИВЕН ДОГОВОР ЗА ПРЕДОСТАВЯНЕ НА БЕЗВЪЗМЕЗДНА ФИНАНСОВА ПОМОЩ ПО ”ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО” 2014-2020 г.

На 02.02.2021 г. СДРУЖЕНИЕ “ПРИЯТЕЛИ НА ЧЕРНО МОРЕ”сключи административен договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ с № BG14MFOP001-6.004-0004 за изпълнение на проект с наименование “Състояние на Черно море – изследване на морското дъно и на морската среда от сдружение “Приятели на Черно море”. Договорът е сключен в изпълнение на проект по процедура BG14MFOP001-6.004 „ПОВИШАВАНЕ НА ЗНАНИЯТА ЗА СЪСТОЯНИЕТО НА МОРСКАТА СРЕДА“ на ”ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО” 2014-2020 г.

Целта на проекта е, чрез изследване на морското дъно и морската среда от сдружение “Приятели на Черно море””да се повишат знанията за състоянието на морската среда и морското дъно на Черно море. Проектът цели да представи по подходящ начин и форма информация на всички заинтересовани страни, не само за да се привлече вниманието към състоянието на Черно море, но и за подкрепа при осъществяване на различни пилотни инициативи, водещи до по-добро екологично състояние на екосистемите и до опазване на биоразнообразието в морската среда.

Очакваните резултати от изпълнението на всички дейности предвидени в проекта, са да се  попълни базата данни за морската среда, посредством анализи и изследвания, за да се постигне, поддържа и опазва доброто екологично състояние на биоразнообразието в Черно море.

Безвъзмездната финансова помощ е в размер на 390 920,00 лева, от които 293 190,00 лева европейско съфинансиране и 97 730,00 лева национално съфинансиране.

Интензитетът на безвъзмездната финансова помощ е 100%.

Продължителността на проектните дейности  е  24 месеца, с начална дата 02.02.2021 г. и крайна дата 02.02.2023 г.

Проектът е финансиран от ”ПРОГРАМА ЗА МОРСКО ДЕЛО И РИБАРСТВО” 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския фонд за морско дело и рибарство.

Print Friendly, PDF & Email