English
Bulgarian

СНЦ “ПРИЯТЕЛИ НА ЧЕРНО МОРЕ” В БЕЗКОМПРОМИСНА ВОЙНА С ННН-РИБОЛОВА!

Бивш инспектор на ИАРА застава начело на доброволния отряд

Тодорин Луланков е роден е на 27 юли 1974 г. Работил е в ИАРА като Главен инспектор на мобилна група към сектор „Рибарство и контрол”. Управител на Организация на производителите – риболовно дружество “Черноморски бриз” ООД. Рибар на малък риболовен кораб. Избран на първото общо събрание на СНЦ „Приятели на Черно море“ за почетен председател на платформата за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов. Икономист, владее свободно английски и руски.

Г-н Луланков как се стигна до Вашето избиране за почетен председател на на платформата за борба с незаконния, недеклариран и нерегулиран (ННН) риболов в СНЦ „Приятели на Черно море“?

Благодаря Ви, че ме поканихте да поговорим за нелегалните риболовни дейности и борбата с тях като цяло, и разбира се, за идеалната и благородна кауза в тази насока, която е поета от СНЦ „Приятели на Черно море“ и тепърва предстои да бъде развивана.

По отношение на избора ми за председател на тази платформа аз бих искал да ви споделя, че идеята за т.нар. платформа за борба с ННН-рибоплова в Черно море се зароди по време на първите ни срещи между членовете на сдружението. Ние всички се обединихме около тази идея, защото всеки един от нас е на мнение, че нелегалните риболовни дейности застрашават нашето море и оцеляването на черноморската екосистема, а това от своя страна ще изложи на риск не само съществуването на нас, които сме малките рибари, но и косвено ще се отрази негативно на всички бизнеси, свързани с морето, включително и на туризма.

Аз направих кратка презентация на много от казусите, с които съм се сблъскал в периода, когато бях инспектор в ИАРА. Като казвам казуси, имам предвид не само извършване на риболовни дейности, но и опити за прикриване на такива от най-различни страни. Но не бих искал на този етап да се впускам в детайли по тази тема. Представих моя опит като инспектор и по-късно като началник на отдел в ИАРА, а отскоро вече и като човек, който работи на малък риболовен кораб. Всички наши съмишленици и членове, които присъстваха на общото събрание ми гласуваха доверие и ме избраха за техен водач в борбата с ННН-риболовните практики в Черно море.

Как смятате да развиете своята дейност?

Започваме активна подготовка за провеждане на информационни кампании сред широката общественост и сред рибарите по отношение на забранените периоди и мерките за опазване. На този етап работим изключително и само със свои собствени средства и се опитваме да си сътрудничим в максимална степен с ИАРА, която е компетентният орган за контрола на риболовните дейности в морето. Ще имаме доброволен отряд, който ще обикаля по време на забраната за риболов на калкан, която влиза на 15 април и ще продължи до 15 юни, ще предоставяме информация на ИАРА за открити от нас нарушения, тъй като СНЦ „Приятели на Черно море“ има подписан меморандум за сътрудничество с ИАРА.
Всъщност ние сега стартираме тази платформа, а в бъдеще ще продължим да разгръщаме нашите дейности и ще увеличим активността си. Имаме огромно желание да помогнем в борбата с ННН-риболова.

Ще си партнирате ли с други организации и НПО на национално или регионално ниво?

Засега не предвиждаме такива партньорства на национално ниво, с изключение на сътрудничеството с компетентните органи на държавата. Имахме предложения за съвместни дейности, които дойдоха от национални неправителствени организации, но вие сами виждате, че много от тях са обвинявани за злоупотреба със средства от програми и фондове и ние не искаме да компроментираме нашата кауза с партньорства с организации, за които може да се окаже, че наистина са имали за цел присвояване на средства. Ние избягваме партньорства със организации, които фигурират в списъци със съмнения за злоупотреби. Имайте предвид, че ние контактуваме с изключително сериозни организации на европейско и регионално ниво, които са международно признати, независимо, че ние самите сме млада организация. В този смисъл не може да си позволим да си партнираме с когото и да било, в случай, че имаме съмнения и за най-малката доза непрозрачност или користност в определени действия. Действаме сами или в партньорство с доказани и признати европейски и регионални НПО и не търсим финансиране по проекти или каквито и да било други канали, в случай, че няма прозрачност във всяко едно отношение. Всички усилия трябва да бъдат насочени на 100% към опазване на морето и морските ресурси.

Считате ли, че наистина размерът на нелегалните риболовни дейности е толкова притеснителен?

Това е обща тенденция като цяло в регионален и международен мащаб. Нелегалният риболов подкопава не само цените и обрича рибарите на ниски доходи, но и има много негативно отражение върху състоянието на запасите. Ние, малките рибари, все по-често започваме да си пречим с индустриалния риболов. Познайте кой е печеливш? Разбира се, че тези с големите кораби. Но те вече изземат ресурса от зоните, където ние извършваме риболовни дейности, а ние не можем да ходим далеч от брега, където те могат да ловят. Трябва някой да обърне внимание на проблемите ни много спешно. Рибарите, които не използват тралове, трябва да бъдат оценени и да имат преференциален достъп до определени зони за риболов.

Според Вас контролната система сложна ли е и представлява ли твърде голямо бреме за рибарите с малките лодки?

Трябва да се търси баланс в санкционния режим и според нас може допълнително да се прецизира.

В коя от черноморските страни са най-високи нелегалните улови според Вас?

Това е въпрос, на който не бих се наел да отговарям. Искам, обаче да Ви кажа, че от моя професионален опит и на базата на това, което виждам и чета всеки ден, нерегламентиран риболов или по-скоро нелегален риболов се практикува във всяка една от тези страни. Това, обаче не трябва да ни успокоява, а по-скоро да ни насърчи ние да бъдем първите, които ще поведем безкомпромисна война с тези, които извършват ННН-риболов.

Print Friendly, PDF & Email
By |2019-03-25T11:11:50+00:00March 25th, 2019|Categories: Новини|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment