English
Bulgarian

СДРУЖЕНИЕ „ПРИЯТЕЛИ НА ЧЕРНО МОРЕ“ СТАНА ЧЛЕН И ОФИЦИАЛЕН ПАРТНЬОР НА SEAS AT RISK ЗА БЪЛГАРИЯ

Обединяваме усилията си с една от най-големите и авторитетни екологични организации в Европа, която насърчава амбициозните политики за опазване на морето.

Сдружението с нестопанска цел „Приятели на Черно море“ стана официален партньор на една от най-големите организации в Европа, в която членуват редица неправителствени организации, посветили дейността си на опазването на околната среда. Тя насърчава политиките за опазване на моретата на европейскo и световно ниво.

„Приятели на Черно море” обединява усилията си с всички организации, членуващи в Seas At Risk и ще работи още по-усилено за опазването и възстановяването на Черноморската екосистема. Основните принципи, които следва сдружението, са свързани с опазването на живите морски ресурси и устойчивото им експлоатиране, така че ползите за бъдещите поколения да бъдат гарантирани. Сега вече всички приятели на Черно море, които милеят за опазването на рибните ресурси и на черноморската екосистема ще могат да разчитат и на пърната подкрепа на една от най-сериозните и амбициозни организации в Европа.

„Приемането на сдружението ни за пълноправен член в Seas At Risk e изключително признание за нас и е предпоставка за по-тесно сътредничество с правителствата при вземане на решения за управлението на живите ресурси в Черно море. Можем да подпомагаме процесите и да предпазим тези, които взимат решения от евентуални грешки, за да оставим здраво морето за бъдещите поколения“, коментира председателят на „Приятели на Черно море“ Анелия Скримова и беше категорична, че „благодарение на това партньорство обединяваме усилията си със свои съмишленици от цял свят, за да бъдем по-силни и да работим още по-пълноценно за нашата кауза”. По думите й “сега е моментът неправителствените организации да се превърнат в реални партньори по отношение на политиките”.

Заедно с другите членове на организацията, „Приятели на Черно море“ работи за гарантирането на устойчиво взаимоотношение между човешката дейност и морския свят в дългосрочен план. Още през месец май тази година представители на сдружението ще участват в срещата на общото събрание на Seas At Risk, когато ще бъдат обсъдени бъдещите съвместни действия по отношение прекратяването на деструктивните риболовни практики в Черно море и борбата с нелегалните дейности.

ПОВЕЧЕ ЗА ОРГАНИЗАЦИЯТА:

„Приятели на Черно море“ се стреми към постигането на идеалната си цел - защита, опазване и възстановяване на черноморската екосистема, опазване на морските биологични ресурси и гарантиране на дългосрочната им експлоатация и ползи за поколенията днес и напред във времето; насърчаване на екологично устойчиви рибарство и аквакултури в Черноморския регион в дългосрочен план и насърчаване на устойчивото им управление; прилагане на екосистемен подход към управлението на рибарството и аквакултурите, за намаляване на отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екосистема; устойчиво развитие на риболовните общности по Българското Черноморие; насърчаването на морския риболов чрез щадящи морската среда риболовни уреди и средства и подпомагане на рибарите от дребно-мащабния риболов; популяризирането на морската храна като здравословен продукт. Дейностите на сдружението се основава на следните принципи на доброто управление: постигане на устойчивост на дейностите от гледна точка на екологичните, социалните и икономическите перспективи и потенциал; пoдкрепа на предпазлив и екосистемен подход в управлението на морските биологични ресурси; отчитане на дългосрочните перспективи; демократично управление и прозрачност – възможност на участие на всички заинтересованите страни в процеса на вземане на решенията и прилагането им; интеграция и съгласуваност между екологичните политики и всички други икономическите дейности в Черноморския регион.

Печат Friendly, PDF & Email
By |2019-07-02T14:16:31+00:00Юни 19, 2019|Категории: Member's News, Снимки, Без категория, Новини|0 Коментари

За автора:

Оставете коментар