English
Bulgarian

ВСЕ ПОВЕЧЕ СА ШОКИРАЩИТЕ ФАКТИ, КОИТО РАЗКРИВАТ ВРЕДИТЕ ОТ НЕУСТОЙЧИВИЯ РИБОЛОВ

Като организация, занимаваща се с опазването на морските биологични ресурси, сдружението с нестопанска цел „Приятели на Черно море“ алармира за шокиращи факти, които разкриват какво причинява риболовът на морския свят.

Прекомерният риболов всъщност води до изчерпване на видовете и големи загуби и свеждане до минимум на индустрията в различни направления. По този начин изчезват вид след вид от морските обитатели, познато сред учените с термина „серийно изчерпване“. Освен рибните видове, така изчезват и техните местообитания, което може да се окаже пагубно в недалечно бъдеще.

Безспорен факт, за който малко от хората се замислят, е за начина, по който се извършва стопанският риболов в наши дни. За добив на 90% от количествата стопански улов, се използват неселективни уреди, които нанасят огромни вреди на морската екосистема.

Тъжната статистика сочи, за всеки тон уловена риба, в мрежите се хващат още 5 тона морски обитатели, които не са обект на улова. Такива могат да бъдат делфини, акули и други морски организми. Терминът за този процес е „двупосочно убийство“ и по този начин завинаги от лицето на земята изчезват цели видове от морския свят

„Ние се борим за опазването и възстановяването на черноморската екосистема, за опазването на морските биологични ресурси и гарантиране на дългосрочната им експлоатация и ползи за поколенията днес и напред във времето. Вярваме, че бъдещето зависи от екологично устойчиви рибарство и аквакултури в Черноморския регион и затова искаме да дадем гласност на проблемите в сектора и да насърчим рибарите към извършване именно на устойчив риболов“, коментират от „Приятели на Черно море“.

Сравнение за това, което се случва в океаните и моретата ежедневно, може да бъде направено с Африканската савана. Релевантно би било, ако се целим да уловим газели, но в процеса на лов повлечем всеки лъв, жираф, щраус и слон. Никой няма да направи това в саваната, но се прави ежедневно в морето.

„Нека всички заедно обединим усилията си, за да намалим отрицателното въздействие на риболовните дейности върху морската екоситема“, призовават от сдружение „Приятели на Черно море“.

Печат Friendly, PDF & Email

За автора:

Оставете коментар